Shen

Praktijk voor Shiatsu

Praktijk informatie


Shen Praktijk voor Shiatsu

Adres: Leeuwstraat 1

6531 RA Nijmegen


De praktijk is telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 06-13052942 Indien ik niet in de mogelijkheid ben de telefoon op te nemen verzoek ik u een bericht achter te laten. Ik bel u dan binnen de openingstijden terug.


U kunt ook een mail te sturen naar info@shiatsu-denijs.nl


Shen Praktijk voor Shiatsu is aangesloten bij de Landelijke beroepsvereniging van natuurgeneeskundig therapeuten, de LVNT.

LVNT nummer 06.069

RBCZ nummer 601332RShiatsu behandelingen door een bij het LVNT aangesloten therapeut worden door veel ziektekostenverzekeraars vergoed indien u aanvullend verzekerd bent.


Door het lidmaatschap van de LVNT ben ik gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling kunt u terecht bij het secretariaat van de LVNT: info@lvnt.nl of 033-4726003


Mijn praktijkruimte is gelegen op de eerste etage. Er is geen lift aanwezig. Indien u de trap niet op kunt lopen kan ik mogelijk uitwijken naar een behandelruimte op de begane grond mits ik dit tijdig weet.


De praktijk heeft geen eigen parkeerplaats. Er is voldoende ruimte in de Leeuwstraat of omliggende straten om uw auto te parkeren.


De praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Lijn 1 en lijn 14 brengen u naar de halte Pandastraat (aan de Steenbokstraat). Vanaf daar is het 5 minuten lopen naar de praktijk. U loopt richting Hazenkampseweg, deze slaat u in, links af richting Goffert park. Het pand bevindt zich op de hoek van de Hazenkampseweg met de Leeuwstaat.Uw privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • - zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • - ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • - om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • - voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • - voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

 • - een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • - uw naam, adres en woonplaats

 • - uw geboortedatum

 • - de datum van de behandeling

 • - een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval ‘behandeling natuurgeneeskunde’

 • - de kosten van het consult

Lilian de Nijs 06-13052942   info@shiatsu-denijs.nl   KvK 67057527